Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zasadą jest, że osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, zaś wyjątkowo osoby...

PORADA PRAWNA

Proszę o informację w następującym temacie: czy w przypadku zatrudnienia od 1.09.2018 r. na czas nieokreślony nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego jako nauczyciela kontraktowego (pięcioletni staż pracy i znaczący dorobek zawodowy), dyrektor szkoły powinien sporządzić nauczycielowi akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontaktowego? Proszę także o informację w jakim terminie nauczyciel ten mógłby zacząć staż na nauczyciela mianowanego.

Zasadą jest, że osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, zaś wyjątkowo osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego – art. 9a ust. 2 – 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967. Od dnia 1.09.2018 r. nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego co do zasady po przepracowaniu w szkole co najmniej 3 lat, a wyjątkowo po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego, jeżeli uzyska wyróżniającą ocenę pracy – art. 9d ust. 4 i 4a KN..

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT