Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Od roku szkolnego 2017/2018 arkusze ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 36 lub 45 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia: 1) zakłada się...

PORADA PRAWNA

10 stycznia 2019 Prawo oświatowe

Proszę o informację, czy na dołączonych wydrukowanych arkuszach ocen do klasy IV w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 26.04.2018 w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych par.53 pkt 1 ppkt2 "Od roku 2017/2018 arkusze ocen na druku według zworu odpowiednio 36 lub 45 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas IV szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły" musi zostać wydrukowany numer tego arkusza?

 

Od roku szkolnego 2017/2018 arkusze ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 36 lub 45 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

 

1) zakłada się uczniom klas I szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły;

2) dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas IV szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.

W roku szkolnym:

1) 2017/2018 - w klasach II, III, V i VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży,

2) 2018/2019 - w klasach III i VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

- prowadzi się dotychczasowe arkusze ocen założone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 arkusze ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 53b lub 63m określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w następnym roku szkolnym również w klasie VIII szkoły podstawowej.

W przypadku przejścia w roku szkolnym 2017/2018 ucznia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży do innej szkoły arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru odpowiednio:

1) nr 53a lub 63b określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia - w przypadku ucznia klasy II, III, V i VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży;

2) nr 36 lub 45 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia - w przypadku ucznia klasy I i IV szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży;

3) nr 53b lub 63m określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia - w przypadku ucznia klasy VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży.

W przypadku przejścia w roku szkolnym 2018/2019 ucznia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży do innej szkoły arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru odpowiednio:

1) nr 53a lub 63b określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia - w przypadku ucznia klasy III i VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży;

2) nr 36 lub 45 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia - w przypadku ucznia klasy I, II, IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży;

3) nr 53b lub 63m określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia - w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży.

W przypadku przejścia w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 ucznia klasy VII lub VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży do innej szkoły arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru odpowiednio nr 53b lub 63m określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

Arkusze ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 37 lub 46 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

1) od roku szkolnego 2017/2018 zakłada się uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczającym do klasy I szkoły podstawowej i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły;

2) w roku szkolnym 2017/2018 dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów odpowiednio klas II-VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych również w odpowiednich, kolejnych klasach tej szkoły.

Arkusze ocen dołączone zgodnie z ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 7 pkt 2 stają się integralną częścią dotychczasowych arkuszy ocen założonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Od roku szkolnego 2017/2018 arkusze ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 44 lub 53 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia zakłada się i prowadzi słuchaczom szkoły podstawowej dla dorosłych.

Wg naszej opinii, arkusze powinny posiadać wydrukowane numery.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w szczególności § 53.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT