Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z...

PORADA PRAWNA

11 maja 2015 Inne Kadry

Pracownik nie dostarczył do Komisji Socjalnej zaświadczenia, że dziecko się nadal uczy. Jakie są tego skutki? Jak należy traktować informację pracownika o sytuacji życiowej i materialnej pracownika?

 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie. 

To zatem regulamin określa, jakie dokumenty pracownik jest zobowiązany przedłożyć, aby jego wniosek o przyznanie świadczenia został rozpatrzony. Nieprzedłożenie wymaganych regulaminem dokumentów skutkuje najczęściej nieprzyznaniem świadczenia.

Zarządzanie funduszem socjalnym jest sprawą trudną, ponieważ przyznawanie świadczeń ociera się o sferę osobistą pracowników - ich sytuację materialną i rodzinną. Często pojawiają się dylematy dotyczące sprawiedliwości i uczciwości. Niektórzy pracodawcy wymagają od pracownika jedynie oświadczenia o jego sytuacji życiowej i majątkowej, choć można zażądać zaświadczenia o zarobkach czy też przedłożenia zeznania podatkowego. Dlatego bardzo ważne jest, aby regulamin był skonstruowany w sposób jasny i przejrzysty, zrozumiały dla pracowników i określał szczegółowo wszystkie zasady i warunki przyznawania konkretnych świadczeń.

 

 

 

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT