Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne USTAWA z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej:Art. 2. 1. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w...

PORADA PRAWNA

12 stycznia 2012 Prawo oświatowe

Pracownica administracji w szkole zatrudniona na czas nieokreślony pracowała w roku 2011 od 01.01.2011-24.01.2011. W okresie od 25.01.2011-7.10.2011 przebywała na zwolnieniu lekarskim i macierzyńskim. W okresie 8.10.201-15.11.2011 przebywała na urlopie wypoczynkowym. Od dnia 16.11.2011-31.12.2011 przebywa na urlopie wychowawczym. Czy przysługuje jej trzynastka za rok 2011.

USTAWA z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej:

Art. 2. 1. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.

2. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.

3. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach:

6) korzystania:
a) z urlopu wychowawczego,

 

Uchwała Sądu Najwyższego nr III PZP 3/11 z dnia 7 lipca 2011 r. : "okresy pobierania przez pracownika niezdolnego do pracy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego nie podlegają wliczeniu do 6-miesięcznego okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego".

 

Skoro pracownica do 07.10 2011 przebywała na zwolnieniu i urlopie macierzyńskim, okres ten nie wlicza się do wymaganego okresu 6 miesięcy efektywnej pracy. Dopiero okresy urlopu wypoczynkowego i wychowawczego można zsumować. Urlop wychowawczy jest okresem przerwy w pracy i ustawodawca zezwolił na "wliczenie" go do wymaganego okresu, czego nie zrobił z urlopem macierzyńskim.  Nie dają one jednak w sumie 6 miesięcy, w związku z czym pracownica nie nabywa prawa do "13".

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT