Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych oraz udostępniania ćwiczeń na podstawie art. 54 i art. 64 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o...

PORADA PRAWNA

Poproszę o regulamin wypożyczania, udostępniania podręczników (kart pracy, ćwiczeń) wraz z podstawą prawną.

Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych oraz udostępniania ćwiczeń na podstawie art. 54 i art. 64 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1400):

1. Uczniowie publicznej szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tej szkoły.

2. Publiczna szkoła podstawowa nieodpłatnie:

a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub

b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub

c) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia

- co dotyczy podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej.

3. Biblioteka szkolna wypożycza podręczniki i materiały edukacyjne na okres jednego roku szkolnego do dnia ... lub w razie potrzeby także w późniejszym terminie roku szkolnego.

4. Podręczniki lub materiały ćwiczeniowe uczniowie mają obowiązek zwrócić do dnia ... do biblioteki szkolnej. Uczeń zmieniający szkołę lub skreślony z listy uczniów zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wypożyczone podręczniki lub materiały edukacyjne w terminie ... dni.

Obowiązek ten nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych, którzy otrzymali podręczniki lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do ich potrzeb psychofizycznych.

5. Nauczyciel ... (np. wychowawca, przedmiotu, bibliotekarz) ocenia stan zwracanych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

6. Uczeń jest zobowiązany chronić podręczniki przed zagubieniem, szkodzeniem lub zniszczeniem.

7. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego publiczna szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego, która stanowi dochód organu prowadzącego.

8. Materiały ćwiczeniowe na dany rok szkolny są przekazywane uczniom do dnia ... lub w razie potrzeby w późniejszym terminie oraz nie podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT