Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Na podstawie art. 945 § 1 kodeksu pracy, w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem w okresie, o którym mowa w art. 94 pkt 9b (tj. w...

PORADA PRAWNA

19 marca 2019 Kadry

Ponowne zatrudnienie pracownika. Pracownik, z którym stosunek pracy ustał w marcu 2018 r. zostanie ponownie zatrudniony w kwietniu 2019 r. Czy w tej sytuacji należy "przywrócić" i kontynuować prowadzenie jego teczki osobowej akt (mimo, iż w momencie zakończenia stosunku pracy z obowiązujących wówczas przepisów wynikał obowiązek archiwizowania akt przez okres 50 lat, a od 01.01.2019 okres ten wynosi 10 lat) i CAŁOŚĆ dokumentacji po ustaniu stosunku pracy i upływie 10 lat przekazać pracownikowi (jeśli zechce odebrać swoje dokumenty pracownicze i akta)? Czy w takim przypadku należy założyć nową teczkę?

 

Na podstawie art. 945 § 1 kodeksu pracy, w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem w okresie, o którym mowa w art. 94 pkt 9b (tj. w skróconym okresie przechowywania akt osobowych - 10 lat), pracodawca kontynuuje prowadzenie dla tego pracownika dotychczasowej dokumentacji pracowniczej.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych byłego pracownika dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed dniem wejścia w życie ustawy ustala się na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy. Natomiast, na podstawie art. 9 ustawy, w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem, z którym poprzedni stosunek pracy trwał w dniu 01.01.2019 r., kontynuuje się prowadzenie akt osobowych, jeżeli za tego pracownika został złożony raport informacyjny do ZUS.

Z powyższego wynika, że w sytuacji opisanej w pytaniu nie kontynuuje się prowadzenia akt osobowych.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT