Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W tym przypadku nie obowiązuje wymóg złożenia przez nauczyciela tzw. zaświadczenia o niekaralności z KRK – art. 10 ust. 8a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta...

PORADA PRAWNA

03 czerwca 2019 Kadry

Ponowne zatrudnienie nauczyciela. Czy w przypadku pierwszego zatrudnienia nauczyciela na okres zajęć dydaktycznych i ponowne jego zatrudnienie od września następnego roku szkolnego, należy zastosować procedurę, jakby był zatrudniany po raz pierwszy i wypełniać całą dokumentację, jaka obowiązuje w przypadku nauczycieli nowozatrudnianych (kwestionariusze dla ubiegającego się o zatrudnienie i pracownika, wszystkie oświadczenia, rejestr dyscyplinarnych kar - SIO, rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym, itp.)?

W tym przypadku nie obowiązuje wymóg złożenia przez nauczyciela tzw. zaświadczenia o niekaralności z KRK – art. 10 ust. 8a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. Natomiast należy sprawdzić karalność nauczyciela karą dyscyplinarną w SIO oraz figurowanie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym – art. 10 ust. 8b KN, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Dz.U. z 2018 r., poz. 405. Można by dalej prowadzić akta osobowe bez konieczności pobrania nowego kwestionariusza osobowego jeśli po raz pierwszy nauczyciel został zatrudniony po dniu 31 grudnia 2018 r. i – art. 945 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm. Wcześniejsze zatrudnienie po raz pierwszy (np. od września 2018 4.), z uwagi na różne okresy przechowywania akt osobowych, wymaga założenia nowych akt osobowych – art. 9 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, Dz.U. z 2018 r., poz. 357. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT