Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na pismo powinien odpowiedzieć dyrektor. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518), trwały zarząd...

PORADA PRAWNA

18 stycznia 2015 Prawo oświatowe

Osoba prywatna X zwróciła się do Urzędu Miasta o odszkodowanie za szkody wyrządzone podczas wichury przez drzewo rosnące na działce należącej do terenu szkoły. Kierownik jednostki organizacyjnej urzędu przekazał je pismem dyrektorowi szkoły w celu zajęcia się sprawą, powołując się na zarząd trwały. Czy na pismo p. X powinien odpowiedzieć dyrektor czy Urząd Miasta do którego pismo wpłynęło?

Na pismo powinien odpowiedzieć dyrektor. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518), trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością stanowiąca własność jednostki samorządu terytorialnego przez jednostkę organizacyjną, np. szkołę. Oznacza to, że dyrektor szkoły reprezentuje j.s.t. jako właściciela w sprawach dotyczących nieruchomości. Przykładowo uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości oddanej w trwały zarząd następuje na wniosek trwałego zarządcy za zgodą właściwego organu wykonującego uprawnienia właścicielskie (art. 83 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.). Również odpowiadając na pismo osoby, która zgłosiła roszczenie odszkodowawcze za szkody wyrządzone podczas wichury przez drzewo rosnące na działce oddanej w trwały zarząd szkole, dyrektor działa jako przedstawiciel właściciela gruntu.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe





Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT