Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z...

PORADA PRAWNA

30 sierpnia 2022 Prawo oświatowe

Organ prowadzący chce wymusić na mnie rozszerzenie grupy oddziału 6 latków. Przyjętych zostało 25 dzieci (w tym 2 z orzeczeniem – będzie zatrudniony nauczyciel wspomagający), organ chce żebym przyjęła jeszcze 3 dzieci. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji, żeby odpowiedzialność za rozszerzenie grupy była po stronie organu, a nie mojej? Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Jak się zabezpieczyć prawnie? Organ nie widzi innego wyjścia jak rozszerzenie grupy.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502 z późn. zm.) liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

Natomiast zgodnie z § 5 rozporządzenia liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

W latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 liczba dzieci w oddziale przedszkola, wynosząca 25 osób, może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r.

Jeśli dzieci, o których mowa w pytaniu są dziećmi z Ukrainy - istnieje możliwość zwiększenia liczby dzieci w przedszkolu. Na podstawie art. 31 ust. 10 i 11 ustawy Prawo oświatowe wójt może wskazać miejsca realizowania wychowania przedszkolnego w zwiększonych oddziałach przedszkolnych powyżej 25 dzieci.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT