Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli w Państwa szkole należy przede wszystkim wstrzymać dodatek funkcyjny opiekunowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim i...

PORADA PRAWNA

10 maja 2012 Awans zawodowy

Opiekunem stażu nauczycielki będącej od 1 września 2011 r. na drodze awansu na nauczyciela mianowanego jest nauczycielka, która od 3 kwietnia przebywa na ciagłym zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie to potrwa aż do momentu porodu, łącznie z urlopem macierzyńskim. Czy na ten czas nieobecnosci opiekuna należy powołać innego opiekuna stażu? Czy może zostać nim w tym wypadku dyrektor ? Jak wygląda wtedy sprawa wystawienia oceny przez opiekuna, który jest za to odpowiedzialny?

Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli w Państwa szkole należy przede wszystkim wstrzymać dodatek funkcyjny opiekunowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim i powołać nowego opiekuna, którym w placówce/szkole publicznej nie może być dyrektor, o czym mowa w art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela z 26.01.1982 r. (ze zm.).
Art. 9c. 4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.
Art. 1. 2. Ustawie podlegają również, w zakresie określonym ustawą:
2) nauczyciele zatrudnieni w:
a) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT