Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ponieważ w pytaniu nie podano okoliczności pozwalających stwierdzić, czy taka zmiana jest korzystna dla konkretnych pracowników, czy też nie, dlatego jedynie ogólnie można...

PORADA PRAWNA

Od września planuję zmienić sekretarce warunki pracy. Nowe warunki: etat sekretarki, 25 godzin i sprzątaczki 15 godzin. Jak zgodnie z prawem przeprowadzić tę zmianę?

Ponieważ w pytaniu nie podano okoliczności pozwalających stwierdzić, czy taka zmiana jest korzystna dla konkretnych pracowników, czy też nie, dlatego jedynie ogólnie można wskazać, że w związku ze zmianą warunków zatrudnienia może ona nastąpić: 1) za zgodą pracowników w trybie pisemnego tzw. porozumienia zmieniającego albo 2) w trybie pisemnego wypowiedzenia zmieniającego, w którym zostanie wskazane, jakie będą nowe warunki zatrudnienia po upływie okresu wypowiedzenia, jaki obowiązuje okres wypowiedzenia i kiedy upłynie, co ponadto wymaga pouczenia, że w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia, a jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki (art. 29 § 4 i art. 42 w zw. z art. 36 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT