Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm. w skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego wchodzi...

PORADA PRAWNA

10 czerwca 2018 Kadry

Od ponad 30 lat pracuję jako wychowawca w internacie. Jestem nauczycielem z mianowania. Do 2012 roku internat wchodził w skład Zasadniczej Szkoły Zawodowej łącznie z warsztatami szkolnymi, a obecnie należy do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ( z warsztatami). Jest to samodzielna placówka, w której uczniowie technikum i zawodówki mają zajęcia praktycznej nauki zawodu. Mam ukończone Pedagogiczne Studium Techniczne uprawniające do pracy na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu oraz kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej do pracy w internatach, bursach itp.. Na dzień 01.09.2017 r. zostały mi uznane kwalifikacje do pracy w internacie. Obecnie nadal pracuję, ale osoba zatwierdzająca arkusz organizacyjny w Kuratorium kwestionuje moje kwalifikacje jeżeli chodzi o internat.

Zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm. w skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego wchodzi co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe oraz co najmniej jedna placówka kształcenia praktycznego. Nawet jeśli w skład takiego centrum wchodzi szkoła branżowa I stopnia, do pracy w internacie w ww. centrum nie jest wystarczające posiadanie dyplomu ukończenia pedagogicznego studium technicznego, ponieważ § 24 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz.U. z 2017 r., poz. 1575 nie odsyła do stosowania § 6 pkt 2 ww. rozporządzenia, czyli do kwalifikacji nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Do pracy w internacie nie jest również wystarczające ukończenie kursu kwalifikacyjnego z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, ponieważ takich kwalifikacji nie wymienia § 24 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia. Kwalifikacje te nie były wystarczające również na gruncie § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dz.U.z 2015 r., poz. 1264, nie mogły zatem zostać prawidłowo uznane za wystarczające do pracy przez nauczyciela zatrudnionego przez mianowanie w internacie w dniu 1 września 2017 r. na podstawie § 27 rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT