Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W szkole tworzy się dokumentację dotyczącą niemalże każdego aspektu jej działania. Najważniejszym aktem prawnym określającym rodzaje dokumentacji szkolnej jest...

PORADA PRAWNA

22 grudnia 2021 Prawo oświatowe

Od kilku lat jest w szkole ten sam problem. Moim zdaniem ze szkoły nie mogą wychodzić żadne oficjalne dokumenty w języku obcym, tylko te napisane w języku polskim. Rodzice przynoszą dokumenty w języku obcym i proszą o ich podpisanie. Proszę o informację, jak wygląda ta sytuacja wg prawa polskiego.

W szkole tworzy się dokumentację dotyczącą niemalże każdego aspektu jej działania. Najważniejszym aktem prawnym określającym rodzaje dokumentacji szkolnej jest rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Tytuł tego aktu prawnego wskazuje, że dotyczy on bezpośrednio dokumentowania przebiegu nauczania. Określono w nim szczegółową treść i sposób wypełniania m.in. ksiąg ewidencji, ksiąg uczniów, dzienników lekcyjnych, dzienników pozostałych zajęć i arkuszy. W żadnym przepisie tego aktu prawnego ani żadnego innego nie wskazano możliwości sporządzania dokumentacji szkolnej w języku obcym.
Zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami, tj. art. 27 Konstytucji, językiem urzędowym jest język polski i w takim języku musi być sporządzana oficjalna dokumentacja.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1326) o zawodzie tłumacza przysięgłego:
„Tłumacz przysięgły jest uprawniony do:
1) sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby;
2) sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby;
3) dokonywania tłumaczenia ustnego”.

O ile pracownik szkoły nie jest tłumaczem przysięgłym danego języka obcego, nie ma prawa poświadczać żadnej dokumentacji sporządzonej w języku obcym.  

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT