Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Wynagrodzenie przysługuje za faktycznie zrealizowane godziny ponadwymiarowe, zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm....

PORADA PRAWNA

07 kwietnia 2020 Prawo oświatowe

Od kiedy należy nauczycielom wypłacać godziny ponadwymiarowe? 12-13 marca to dni, w których odbywały się zajęcia opiekuńcze i w szkołach były dyżury nauczycieli. Od 16 do 24 marca nauczyciele prowadzili lekcje zdalne powtórzeniowe, w których nie była realizowana podstawa programowa. Od 25 marca weszło nowe rozporządzenie. Nadmienię, że nauczyciele realizują zajęcia w ramach obowiązującego go przed niem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowy wymiar godzin wraz z godzinami ponadwymiarowymi.

Wynagrodzenie przysługuje za faktycznie zrealizowane godziny ponadwymiarowe, zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm. i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215. Jeśli nauczyciele mieli przydzielone przez dyrektora godziny ponadwymiarowe i w czasie zawieszenia zajęć zrealizowali je w ramach zajęć opiekuńczych (np. zbliżonych do zajęć świetlicowych, a nie tylko polegających na nadzorowaniu uczniów), zachowują prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Taka sytuacja dotyczy również nauczycieli, którzy pomimo zawieszenia zajęć w formie zdalnych zajęć wypracowali godziny ponadwymiarowe przydzielone przez dyrektora np. w formie zajęć powtórzeniowych - § 11 w zw. z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.). Nauczyciele, którzy wypracowali godziny ponadwymiarowe w czasie nauki zdalnej także otrzymują za nie wynagrodzenie - § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia. Sytuację każdego nauczyciela należy więc rozpatrzyć indywidualnie. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT