Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku...

PORADA PRAWNA

07 kwietnia 2015 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Od 1 lutego zostałam dyrektorem nowego przedszkola 2-oddziałowego. Jestem zatrudniona jako nauczyciel w tej placówce oraz dyrektor na 4,5 lat. Czy mogę zatrudnić jednego z nauczycieli na zastępstwo na czas pełnienia stanowiska dyrektora? Jak mam to zrobić, aby po wygaśnięciu powołania na dyrektora powrócić na miejsce pracy nauczyciela?

Na podstawie art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z nauczycielem nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony. 

Zatrudnienie nauczyciela na podstawie powyższego przepisu może być powtarzane wielokrotnie (nie ma tu zastosowania przepis kodeksu pracy mówiący o trzeciej umowie na czas określony, która staje się z mocy prawa umową na czas nieokreślony). 

Opisaną sytuację należy rozpatrzyć pod kątem nieobecności zastępowanego nauczyciela. W przypadku, gdy nauczyciel został dyrektorem we własnej placówce, trudno mówić o jego nieobecności (nadal jest czynnym nauczycielem, tyle że na innym stanowisku). Zasadnym się zatem wydaje zatrudnienie nowego nauczyciela na czas nieokreślony, zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT