Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu...

PORADA PRAWNA

27 listopada 2017 Prawo oświatowe

Nie jest to odpowiedź na moje pytanie. Przywołany przepis znam, nie pytałam o sprzedaż soli, a o to czy można ją postawić na stolikach w stołówce szkolnej. Pytanie brzmiało: "Czy można to zrobić? A jeśli nie, z jakich przepisów wynika ograniczenie uczniom dostępu do soli?" Ponownie proszę o pilną odpowiedź na pytanie: Czy można postawić sól uczniom na stolikach w stołówce szkolnej?

Z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, Dz.U. z 2016 r., poz. 1154 wynika wykaz środków spożywczych, jakie w stołówce mogą być udostępniane uczniom przez szkołę, a wśród nich nie jest wymieniona sól do przyprawiania potraw. Ustawodawca użył sformułowania „sprzedaż” w związku z zasadą odpłatności za korzystanie ze stołówki (art. 106 ust. 2 PO). Nie oznacza to, że inne produkty niż wymieniane w przepisach (np. sól do przyprawiania) mogą być udostępniane uczniom nieodpłatnie przez szkołę. Wynika to w szczególności z § 2 rozporządzenia, zgodnie z którym środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty (czyli potrawy i produkty podawane w stołówce) muszą spełniać odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej. Z uzasadnienia do projektu rozporządzenia wynika, że zalecenia żywieniowe dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz zalecenia WHO nakazują eliminowanie soli, poza wymienionymi w § 1 rozporządzenia grupami środków spożywczych, gdzie jest ściśle określona jej dopuszczalna maksymalna zawartość

(https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12285304/12352534/12352535/dokument221088.pdf).

Uczeń może przynieść do szkoły swoją sól, a szkoła nie będzie uprawniona do jej odebrania ani zakazania.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT