Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Gdyby rodzice chcieli całkowicie zrezygnować z edukacji domowej, musieliby taką rezygnację złożyć dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty i ewentualnie...

PORADA PRAWNA

13 kwietnia 2018 Prawo oświatowe

Chcemy przyjąć do szkoły ucznia korzystającego aktualnie z edukacji domowej. Czy może on do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczać jako słuchacz lub jako uczeń realizujący zajęcia dodatkowe? Jakie są prawne rozwiązania w przypadku przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego z edukacji domowej?

Gdyby rodzice chcieli całkowicie zrezygnować z edukacji domowej, musieliby taką rezygnację złożyć dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty i ewentualnie mogą przenieść go do innej szkoły (art. 37 ust. 8 pkt 1, art. PO). Przyjęcie do niepublicznej szkoły odbywa się na zasadach określonych w jej statucie (art. 172 ust. 2 pkt 7 PO).

Z kolei ponieważ przepisy oświatowe nie regulują zagadnienia uczęszczania przez ucznia objętego edukacją domową do innej szkoły jako słuchacz lub tylko na zajęcia dodatkowe, gdyby uczeń dalej miał pozostać objęty edukacją domową w swojej szkole, statut „drugiej” - niepublicznej szkoły musiałby uregulować taką możliwość, w tym uprawnienia i obowiązki dyrektora, nauczyciela oraz ucznia (art. 172 ust. 2 pkt 3, 5 i 7 PO).
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT