Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 68 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje...

PORADA PRAWNA

21 czerwca 2022 Kadry

Nauczycielka zwróciła się z prośbą o udzielenie urlopu szkoleniowego na kurs, na który szkoła jej nie wysyłała, nie finansowała. Jest to jej prywatna inicjatywa. Co w takiej sytuacji może zrobić dyrektor szkoły, który chce wykazać dobrą wolę? W jakich sytuacjach poza pisaniem pracy dyplomowej przysługuje urlop szkoleniowy dla nauczyciela?

Zgodnie z art. 68 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem. Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn.

Uszczegółowieniem zapisów art. 68 KN jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (Dz. U. z 2001 r., poz. 5) – ma ono jednak zastosowanie do nauczycieli, którzy odbywają studia wyższe na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły a nie kurs.

Urlop szkoleniowy dla nauczyciela:

1) nauczycielowi odbywającemu studia zaoczne lub wieczorowe w szkole wyższej przysługują płatne urlopy szkoleniowe w każdym roku studiów, przeznaczone na udział w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów, w wymiarze:

  • na studiach zaocznych - 28 dni roboczych,
  • na studiach wieczorowych - 21 dni roboczych.

2) w ostatnim roku studiów, niezależnie od wymienionych urlopów nauczycielowi przysługuje dodatkowo 21 dni roboczych płatnego urlopu na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) oraz przystąpienie do egzaminu magisterskiego (dyplomowego).

Nauczycielowi podejmującemu naukę w szkole wyższej bez skierowania (ale nie kurs) dyrektor może (ale nie musi) udzielić płatnego urlopu szkoleniowego.

W przypadku podanym w pytaniu dyrektor może ustalić rozkład czasu pracy w taki sposób, aby uczestnictwo w zajęciach nie powodowało konieczności zwalniania nauczyciela z realizacji obowiązkowego wymiaru godzin pracy.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT