Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Termin przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy wynosi 3 lata, zgodnie z art. 291 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm....

PORADA PRAWNA

04 listopada 2019 Kadry

Nauczycielka została zatrudniona w szkole od 01.09.2012 r. i pracuje do chwili obecnej. W momencie zatrudnienia nie przedstawiła dokumentów potwierdzających staż pracy. Dnia 07.10.2019 r. przedłożyła następującą dokumentację: 1. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zasiłku dla bezrobotnych : 30.09.1995 – 12.06.1996 r. (8 mies. 12 dni) 2. Zaświadczenie ZUS potwierdzające odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne (zagubione świadectwo pracy): 01.02.1997 r. – 15.10.1998 r. (1 rok. 8 mies., 15 dni) 3. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zasiłku dla bezrobotnych : 19.01.1999 r. – 20.04.1999 r. (3 mies. 1 dzień) 4. Zaświadczenie KRUS potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika: 01.11.1999 r. – 26.04.2004r. (4 l., 5 mies., 26 dni) 5. Zaświadczenie KRUS Potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym jako właściciel gospodarstwa: 27.04.2004 r. – 31.08.2012 r. (8 l., 4 mies., 3 dni) Po wliczeniu wszystkich przedstawionych okresów stażu nauczyciel uzyskał na dzień 21.10.2019 r. 22 lata 7 miesięcy i 22 dni. Na dzień 1 listopada 2019 r. została naliczona i wypłacona nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy oraz naliczony dodatek stażowy 20%. Czy przedstawione powyżej okresy pracy nie uległy przedawnieniu? Czy nauczycielce należy wypłacić wyrównanie dodatku stażowego za okres 3 lat wstecz od dnia 31.10.2019 r.?

Termin przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy wynosi 3 lata, zgodnie z art. 291 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm. Ponieważ w dniu 1 listopada 2019 r. staż pracy nauczyciela wynosił 22 lata 8 miesięcy i 3 dni, a więc nie przekroczył 23 lat, to prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy nie uległo jeszcze wówczas przedawnieniu i dokonanie wypłaty było prawidłowe. Z uwagi na przysługiwanie prawa do dodatku stażowego w maksymalnej wysokości 20%, należy wypłacić nauczycielowi wyrównanie za nieprzedawniony okres 3 lat wstecz. W dniu 1 listopada można było jeszcze wypłacić wyrównanie zaległego dodatku za listopad 2016 r., natomiast jeśli wypłata wyrównania nie nastąpiła, przedawniło się roszczenie o wypłatę różnicy dodatku stażowego za listopad 2016 r., a więc w bieżącym miesiącu nieprzedawnione jest prawo do wyrównania dodatku za okres od grudnia 2016 r. do października 2019 r. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT