Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.)  Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni...

PORADA PRAWNA

28 lutego 2011 Awans zawodowy

Nauczycielka złożyła do dyrektora wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego 25 lutego 2011 r., ponieważ przez Sąd została przywrócona do pracy. Czy można otworzyć jej staż? Jeżeli tak, to od kiedy liczyć okres odbywania stażu?

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.)
 Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

2. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.

Nie wiemy jednak na jakiej zasadzie i na jakich warunkach przywrócono do pracy nauczyciela. Zakładając, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło po 14.09 - co właśnie wynika z pytania, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT