Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podjęcie decyzji w kwestii rodzaju zajęć, które będą realizowane w szkole w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, przydzielenie...

PORADA PRAWNA

02 stycznia 2014 Prawo oświatowe

Nauczycielka zgłosiła, że w tym semestrze zrealizowała już ponad 36 godzin z art.42 KN. Czy nadwyżkę tych godzin można przenieść na II semestr?

Podjęcie decyzji w kwestii rodzaju zajęć, które będą realizowane w szkole w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, przydzielenie tych godzin do realizacji poszczególnym nauczycielom oraz rozliczanie tych godzin, należy do kompetencji dyrektora szkoły. Zajęcia te są rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. Rozliczane są z wyłączeniem: ferii zimowych, ferii letnich, dni wolnych od pracy oraz przerw w nauce. Oznacza to, że przepisy wskazują dyrektora jako osobę kompetentną do rozliczania godzin, nie ma natomiast zastrzeżenia, że godziny muszą być przepracowane w konkretnej ilości godzin w każdym półroczu. Półrocze bowiem w każdej szkole może oznaczać inne terminy – w zależności od zapisów w statucie (sposobu podziału na okresy półroczne zależne np. od rozpoczęcia ferii szkolnych w danym województwie). Podstawa prawna: 1) art. 42 ust. 7a pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela z 26.01.1982 r. (ze zm.), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (ze zm.), 3) § 10 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (ze zm.).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT