Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie należy ustalić właściwy stan prawny. Od dnia 1 września 2022 r. obowiązuje nowa wersja przepisów dotyczących awansu zawodowego...

PORADA PRAWNA

04 września 2022 Awans zawodowy

Nauczycielka uzyskała stopień nauczyciela mianowanego 30 sierpnia 2021r. Dnia 01 września br. złożyła wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Czy może rozpocząć staż na starych zasadach, czy dotyczą jej nowe przepisy, zgodnie z którymi może ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego?

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie należy ustalić właściwy stan prawny. Od dnia 1 września 2022 r. obowiązuje nowa wersja przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. Zasadą jest, że jak nowe prawo wchodzi w życie to stosuje sie do wszystkich stosunków prawnych i zdarzeń, nawet jeżeli rozpoczęły się one pod rządami starego prawa. Dnia 1 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730). Nowelizacja Karty Nauczyciela zmienia zasady uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela. Nowe zasady wyrażone w znowelizowanej Karcie Nauczyciela zasadniczo będą stosowane do nauczycieli, którzy albo rozpoczynają ścieżkę awansu zawodowego albo rozpoczynają kolejny stopień awansu zawodowego. Nauczycielka, o której mowa w pytaniu będzie realizował awans zawodowy już na nowych zasadach.

Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadza zasady szczególne, co do nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego. Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw nauczycielom, którzy stopień nauczyciela mianowanego uzyskali lub uzyskają według przepisów dotychczasowych i do dnia 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, okres pracy w szkole, o którym mowa w art. 9ca ust. 6 albo 7 Karty Nauczyciela skraca się o 2 lata - jeżeli odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 lub art. 9d ust. 9 Karty Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r.

Stosownie do nowego przepisu art. 9ca ust. 6 Karty Nauczyciela nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Ponieważ nauczycielka zdobyła stopień nauczyciela mianowanego na podstawie dotychczasowych przepisów i nie rozpoczęła stażu na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego przed 1 września 2022 r., to będzie mogła uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego na podstawie nowych przepisów. Z uwagi jednak na przepis szczególny art. 12 okres pracy w szkole wymagany do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie wynosił 3 lata i 9 miesięcy od uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT