Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm., nauczyciel dotychczasowego gimnazjum, który w okresie...

PORADA PRAWNA

19 sierpnia 2019 Awans zawodowy

Jestem pracownikiem gimnazjum i odbyłam do chwili obecnej dwa lata stażu na nauczyciela mianowanego. Do zakończenia stażu brakuje mi jeszcze 9 miesięcy. Niestety bardzo trudno jest znaleźć godziny w innych szkołach w związku z likwidacjami gimnazjów. Zaproponowano mi wyłącznie jedną godzinę tygodniowo koła matematycznego. Czy w związku z tym mogę kontynuować staż w tym wymiarze opierając się na przepisach przejściowych - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Dz.U. z 2017 r., poz. 60. Art. 228?

Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm., nauczyciel dotychczasowego gimnazjum, który w okresie trwania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia, może kontynuować staż na kolejny stopień awansu zawodowego, jeżeli podjął zatrudnienie w szkole, bez względu na wymiar zatrudnienia, nie później niż 12 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Ponieważ dla nauczycieli gimnazjów zmieniających pracę w trakcie stażu nie został określony minimalny wymiar zatrudnienia, staż może być kontynuowany w ramach jednej godziny dydaktycznej, ponieważ jest to regulacja szczególna wobec art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. który od pozostałych nauczycieli wymaga zatrudnienia w czasie stażu co najmniej na ½ etatu pedagogicznego. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT