Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień...

PORADA PRAWNA

16 września 2019 Awans zawodowy

Nauczycielka uzyskała awans na stopień nauczyciela kontraktowego w czerwcu 2017 roku. Od września 2017 roku do kwietnia 2019 roku przebywała na urlopie macierzyńskim. Czy może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego od września 2019 roku?

Na podstawie art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Jednocześnie ustawa KN ani nie definiuje pojęcia „przepracowania” 2 lat (nie wymaga efektywnej pracy), ani też nie stanowi, że jakieś nieobecności w pracy podlegają odliczenia z tego okresu. W związku z tym należy uznać za wystarczające pozostawanie w zatrudnieniu przez okres 2 lat od uzyskania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego. Nauczycielka może więc rozpocząć staż we wrześniu 2019 r. (art. 9d ust. 1 KN). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT