Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730) określa, że nauczyciele, którzy do dnia...

PORADA PRAWNA

24 kwietnia 2023 Awans zawodowy

Nauczycielka rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego 1 września 2022 r. Ile trwa jej staż (proszę podać datę zakończenia stażu)?

Art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730) określa, że nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych, czyli wg zapisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) obowiązujących do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 2 KN w tekście obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2022 r. nauczycielka powinna realizować staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy.

Nie podano szczegółów w jakim wymiarze nauczycielka realizowała staż na stopień nauczyciela kontraktowego.

Z uwagi na zapisy art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. w przypadku:

1) odbycia przez nauczycielkę stażu na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 9 miesięcy – obecny staż na stopień nauczyciela mianowanego skraca się o rok, tak więc staż powinien trwać od 1 września 2022 r. do 31 maja 2024 r.;

2) odbycia przez nauczycielkę stażu na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy – obecny staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy i staż powinien zakończyć się 31 maja 2023 r.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT