Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczycielka podpisała wypowiedzenie, czyli wyraziła zgodę na nowe warunki pracy. Nie ma zatem potrzeby zawierania nowej umowy o pracę. Nową umowę można by zawrzeć,...

PORADA PRAWNA

Nauczycielka pracowała na 7/18 etatu do 31.08.2011 r. W maju 2011 r. podpisała wypowiedzenie, z którego wynika, iż od 1.09.2011 r. zmienia wymiar czasu pracy na 8,5/19. 27.08.2011 r. nauczycielka przyniosła zaświadczenie , że jest w ciąży. Od 1.09.2011 r. ma zwolnienie lekarskie i w związku z tym nie podpisała nowej umowy. 13.07.2012 r. kończy jej się urlop macierzyński i powinna otrzymać 8 tygodni urlopu uzupełniajacego do 7.09.2012 r. Pytania: 1) Czy zasiłek chorobowy i urlop macierzyński powinny być płatne z 7/18, czy z 8,5/19 etatu? 2) Czy urlop uzupełniajacy płatny powinien być z 7/18, czy z 8,5/19 etatu?

Nauczycielka podpisała wypowiedzenie, czyli wyraziła zgodę na nowe warunki pracy. Nie ma zatem potrzeby zawierania nowej umowy o pracę. Nową umowę można by zawrzeć, gdyby nauczycielka była zatrudniona na czas określony do końca sierpnia. W przypadku zmian warunków pracy wystarczy samo przyjęcie wypowiedzenia zmieniającego. 

 

Jeżeli chodzi o wysokość zasiłku chorobowego i urlopu macierzyńskiego, to:

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. od 36 do 47):

Art. 36. 1. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

2. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

 

Art. 47. Przepisy art. 36-42 i art. 45 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego, a do świadczenia rehabilitacyjnego także art. 46.

 

 

Wynagrodzenie za urlop oblicza się według zasad określonych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

§ 2. 1. Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu.

 

Ponadto, jeżeli nauczycielka kończy urlop macierzyński 13.07.2012 r. to do końca sierpnia korzysta z "normalnego" urlopu, a we wrześniu z 1 tygodnia uzupełniającego urlopu wypoczynkowego. 

Wykorzystanie przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego w wymiarze 8 tygodni w ciągu roku szkolnego uniemożliwia przyznanie mu prawa do urlopu uzupełniającego z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą w czasie korzystania z urlopu (wyrok SN z 2 września 1998 r.).


 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT