Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 9f ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy...

PORADA PRAWNA

15 września 2020 Awans zawodowy

Nauczycielka, mając ukończony l stopień studiów wyższych, uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego w innej szkole. Do naszej placówki przyszła już z aktem nadania. Pracowała od 1.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Pracując w naszej szkole, ukończyła studia II stopnia. Obecnie podjęła pracę w innej szkole i zwróciła się do dyrektora (w naszej placówce) o wydanie nowego aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i uzupełnienie w nim swojego wykształcenia. Kto powinien taki akt poprawić? Placówka (my), w której nauczyciel uzupełnił wykształcenie? Czy placówka, w której nauczyciel uzyskał stopień awansu zawodowego? Jaką datę należy podać na akcie nadania stopnia awansu zawodowego? Czy numer na tym akcie ulega zmianie? Czy zostaje pierwotnie nadany?

Na podstawie art. 9f ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub inny organ nadający stopień awansu, wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia. Dyrektor powinien więc zapoznać się z dokumentacją dotyczącą wykształcenia nauczyciela, która została przedstawiona w akcie nadania, oraz z potwierdzającą ukończenie studiów II stopnia. Po pozytywnym zweryfikowaniu tych informacji dyrektor szkoły, podczas pracy w której zostały uzyskane kwalifikacje, wydaje akt nadania z bieżącą numeracją obowiązującą w danej szkole, ponieważ wydaje nowy akt nadania – załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT