Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 23 i 27 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania lub na...

PORADA PRAWNA

09 marca 2023 Kadry

Nauczyciel został odsunięty od pracy za czynny urągające godności nauczyciela. Prokuratura orzekła niepoczytalność a komisja dyscyplinarna przywróciła nauczyciela do pracy. Nauczyciel leczy się kilka lat psychiatrycznie i przebywał na zwolnieniu lekarskim 182 dni. Telefonicznie informował, że złożył dokumenty i będzie rencistą. Szkoła wysłała informację do nauczyciela, że 8 marca powinien wziąć skierowanie ze szkoły i udać się do lekarza medycyny pracy. Nie odebrał informacji i otrzymał kolejne zwolnienie lekarskie w dniu 8 marca od lekarza do 15 marca. Wiem, że ZUS nie wypłaci wynagrodzenia, a dni nieobecności w pracy są usprawiedliwione. Jak działać, aby zgodnie z przepisami rozwiązać umowę?

Zgodnie z art. 23 i 27 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania lub na podstawie umowy na czas nieokreślony ulega rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – 270 dni. Do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy.

Skoro okres 182 dni okresu zasiłkowego został wyczerpany, a nauczyciel nie otrzymał urlopu dla poratowania zdrowia lub świadczenia rehabilitacyjnego – z końcem miesiąca można rozwiązać z nim umowę.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT