Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 10 ust. 12 ustawy z 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.), okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas...

PORADA PRAWNA

10 marca 2023 Prawo oświatowe

Nauczyciel z kwalifikacjami, bez stopnia awansu zawodowego, zatrudniony był od 1 stycznia 2019 r. na zastępstwo do 21 czerwca 2019 r., następnie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. i dalej na kolejnych corocznie odnawianych umowach na czas określony do chwili obecnej (w sumie 5 umowa na czas określony, ponad 36 miesięcy). Nauczyciel rozpoczął awans na nauczyciela kontraktowego w 2021 r., ale nie ukończył go ze względu na urlop macierzyński. Jak powinien być on zatrudniony od września 2022 r.? Czy można go było zatrudnić na czas niekreślony, jeśli spełnia wymogi z art. 10 ust.3a KN ? Dyrektor twierdzi, że nie można, bo nauczyciel nie posiada przynajmniej dobrej oceny pracy, co jest zawarte w art. 10 ust.3a pkt. 4 KN (chociaż ma pozytywną ocenę za okres stażu, która była wymagana, aby uzyskać akceptację do rozpoczęcia awansu na kontraktowego). A może trzeba go było zatrudnić na 2 lata? Proszę o wyjaśnienie. Czy można zmienić umowę o pracę w ciągu roku szkolnego?

Zgodnie z art. 10 ust. 12 ustawy z 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.), okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania, zgodnie z art. 10 ust. 7 KN, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 36 miesięcy. Do tego limitu nie wlicza się umowy na zastępstwo.

Natomiast nie zawsze po upływie 36 miesięcy następuje przekształcenie zatrudnienia w bezterminowe. Zgodnie z art. 10 ust. 14 pkt 1 KN, jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania, przekracza okres 36 miesięcy, z dniem następującym po upływie tego okresu, stosunek pracy przekształca się w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w przypadku nauczyciela spełniającego wszystkie warunki z art. 10 ust. 3a KN, do których należy m.in. posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy (art. 10 ust. 3a pkt 4 KN). Do przekształcenia zatrudnienia w bezterminowe nie dochodzi natomiast w przypadkach wymienionych w art. 10 ust. 3b KN, a więc gdy nauczyciel nie spełnia wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo w ciągu 6 lat od rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nie uzyskał stopnia nauczyciela mianowanego.

Z treści pytania wynika, że nauczyciel nie posiada co najmniej dobrej oceny pracy. Chodzi tu o ocenę pracy w rozumieniu art. 6a KN. Oceną pracy nie jest natomiast ocena dorobku zawodowego za okres stażu na nauczyciela kontraktowego.

Ponieważ 1 września 2022 r. nie zachodziła podstawa do zatrudnienia na czas nieokreślony oraz trwa stan braku co najmniej dobrej oceny pracy, nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego mógł zostać zatrudniony jedynie na czas określony obejmujący 2 lata szkolne (art. 10 ust. 2 KN) i nie ma obecnie podstawy do zmiany umowy w umowę o pracę na czas nieokreślony. Nauczyciel może złożyć wniosek o ustalenie oceny pracy (art. 6a ust. 1 pkt 1 KN). W razie uzyskania co najmniej dobrej oceny pracy, dyrektor będzie zobowiązany do zatrudnienia nauczyciela na czas nieokreślony (art. 10 ust. 3a KN), a zmiana umowy będzie możliwa w trakcie roku szkolnego.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT