Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do...

PORADA PRAWNA

21 marca 2024 Kadry

Nauczyciel pracuje w 3 placówkach, w wymiarze: 6/22, 9/22 i 10/22 w każdej ma wypłacany dodatek wiejski. 11.03. w jednej z placówek wymiar etatu wzrósł do 13/22. Czy dodatek wiejski (który nie jest składnikiem wynagrodzenia) w pozostałych dwóch placówkach należy wypłacić proporcjonalnie od 1-11.03., czy zaprzestać wypłaty od 1.04.?

 

Na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr.

Zgodnie z art. 91b ust. 1 KN, nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, nie przysługuje dodatek wiejski. Wyjątkowo, nauczyciel otrzyma dodatek wiejski we wszystkich szkołach, jeżeli w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska. Wyjątek ten nie ma zastosowania z uwagi na zatrudnienie na 13/22. W konsekwencji obowiązuje art. 91b ust. 1 KN.

Wobec tego od 1.04 należy zaprzestać wypłacania dodatku w szkołach, w których zatrudnienie nie wynosi co najmniej 1/2.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT