Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Termin urlopu uzupełniającego uzgadnia dyrektor z uwzględnieniem organizacji pracy w szkole oraz propozycji nauczyciela (art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -...

PORADA PRAWNA

11 lipca 2019 Prawo oświatowe

Nauczyciel po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim korzystał z zaległego urlopu wypoczynkowego, który został mu udzielony do 18 września 2019 roku. Złożył podanie do dyrektora, że rezygnuje z urlopu wypoczynkowego i chce wrócić do pracy w dniu 01.09.2019 roku. Czy dyrektor może wyrazić zgodę na rezygnację nauczyciela z części urlopu wypoczynkowego i jego powrót do pracy?

Termin urlopu uzupełniającego uzgadnia dyrektor z uwzględnieniem organizacji pracy w szkole oraz propozycji nauczyciela (art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm., Barański Andrzej, Rozwadowska-Skrzeczyńska Joanna, Szymańska Maria, Karta Nauczyciela. Komentarz, wyd. X, WKP 2018). Pomimo braku wyraźnej regulacji ustawowej, kierując się w drodze analogii powyższymi wytycznymi, dyrektor może uwzględnić rezygnację nauczyciela z części urlopu uzupełniającego, jeśli dopuszczenie go do pracy od początku roku szkolnego nie zdezorganizuje pracy szkoły. Konieczne będzie udzielenie tej części urlopu w późniejszym terminie. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT