Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Karta Nauczyciela:art. 9b ust. 4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1, oraz nauczycielom zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3 lub 4, w drodze decyzji...

PORADA PRAWNA

18 kwietnia 2013 Awans zawodowy

Nauczyciel odbywa staż na stopień nauczyciela mianowanego. Organem prowadzącym jest stowarzyszenie . kto wydaje akt nadania stopnia awansu - czy stowarzyszenie czy prezes stowarzyszenia może wydać taki dokument - jest to decyzja administracyjna?

Karta Nauczyciela:

art. 9b ust. 4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1, oraz nauczycielom zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3 lub 4, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje:
1) nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego - dyrektor szkoły;
2) nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela mianowanego - organ prowadzący szkołę;
3) nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego - organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
4) nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 oraz art. 9e ust. 3, odpowiedni stopień - właściwy minister.

 

Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego wydaje więc stowarzyszenie jako organ prowadzący w formie decyzji administracyjnej. Stowarzyszenie działa poprzez swoje organy. Tak jak np. w przypadku gminy, która jest organem prowadzącym szkoły, decyzje administracyjne wydaje burmistrz, jako organ wykonawczy, tak w przypadku stowarzyszenia, decyzję powinien wydać przewodniczący zarządu stowarzyszenia. Zarząd jest organem wykonawczym, zatem jego przewodniczący będzie organem uprawnionym do wydania decyzji.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT