Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na wniosek złożony po terminie dyrektor powinien udzielić pisemnej odpowiedzi o odmowie rozpoczęcia stażu, bowiem nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego,...

PORADA PRAWNA

17 października 2016 Awans zawodowy

Nauczyciel mianowany złożył 9 września wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego, do wniosku nie dołączył planu rozwoju zawodowego, plan złożył 11 października. Czy w takim wypadku odmowa rozpoczęcia stażu musi być wydana w oparciu o decyzję administracyjną?

Na wniosek złożony po terminie dyrektor powinien udzielić pisemnej odpowiedzi o odmowie rozpoczęcia stażu, bowiem nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa wyżej (tzn. po 14.09), nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego. Oznacza to, że nauczyciel we właściwym terminie złożył wniosek, natomiast nie dołączył planu rozwoju zawodowego – i ten fakt powinien mieć tu kluczowe znaczenie. Dyrektor powinien pisemnie - najpóźniej do dnia 30.09. odmówić nauczycielowi rozpoczęcie stażu. Podstawa prawna: Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1991 r. (ze zm.), w szczególności art. 9d.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT