Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zasady uzyskiwania przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego określone są w rozdziale 3A ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r.,...

PORADA PRAWNA

30 września 2020 Awans zawodowy

Nauczyciel (logopeda) rozpoczął staż na stopień nauczyciela mianowanego 1 września 2018 r. Realizował staż 2 lata jako logopeda i zakończył umowę o pracę 31 sierpnia 2020 r. Rozpoczął pracę od 1 września w innej placówce na czas zastępstwa jako nauczyciel wychowania przedszkolnego (na okres 1 miesiąca). Dyrektor placówki wydał nauczycielowi pozytywną ocenę dorobku za 2 lata odbytego stażu. Jednak od października 2020 r. ponownie wrócił do poprzedniej placówki w charakterze logopedy na umowie do końca roku szkolnego. Czy może kontynuować staż w miejscu jego rozpoczęcia pomimo przerwy w zatrudnieniu (1 miesiąc – wrzesień)?

Zasady uzyskiwania przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego określone są w rozdziale 3A ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 9f ust. 2 KN nauczycielom, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.
Przepis art. 9f ust. 2 KN ma charakter kategoryczny. Wynika z niego, że jeżeli nauczyciel zostaje zatrudniony w warunkach możliwości kontynuacji stażu, to następuję to z urzędu, oczywiście w sytuacji, gdy od zakończenia poprzedniego stosunku pracy nie minęło więcej niż 3 miesiące, a nauczyciel uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego.
W przedstawionej w pytaniu sytuacji nauczyciel może kontynuować odbywanie stażu, który ulegnie wydłużeniu o okres, w jakim nauczyciel ten świadczył pracę w innej placówce.
Staż nie uległby wydłużeniu, gdyby nauczyciel w placówce, w której podjął pracę od września, złożył wniosek o kontynuację stażu. Warunkiem takiego rozwiązania jest jednak uzyskanie pozytywnej oceny stażu za ten miesiąc i oczywiście zatrudnienie w wymiarze co najmniej połowy etatu.
Wszystko zależy więc od tego, czy dyrektor placówki, w której nauczyciel świadczył pracę w miesiącu wrześniu, wydał formalną zgodę na kontynuację stażu, a następnie pozytywną ocenę odbycia tego stażu.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT