Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 1821e § 1 kodeksu pracy, pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze...

PORADA PRAWNA

11 kwietnia 2018 Kadry

Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin od 23 listopada 2017 roku przebywa na zwolnieniu lekarskim, a od 04 czerwca 2017 roku na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim (do 03 czerwca 2018 roku). N-l przekazał ustną informację o tym, że chce przerwać urlop rodzicielski i wrócić do pracy 17 maja 2018 r. z uwagi na to żeby nie utracić rozpoczętego wcześniej stażu na n-la mianowanego (wg starych przepisów). Na jego miejsce został zatrudniony n-l stażysta, który jest w trakcie odbywania stażu na nauczyciela kontraktowego. W obecnej sytuacji n-l stażysta straci możliwość zakończenia stażu (zabraknie 2 tygodnie). Czy n-l może przerwać urlop rodzicielski i np. wyrazić zgodę na zatrudnienie na pół etatu w celu kontynuowania awansu oraz umożliwienia n-lowi stażyście również dokończenia stażu. Proszę o podanie zasadnego i zgodnego z prawem rozwiązania tego problemu.

Na podstawie art. 1821e § 1 kodeksu pracy, pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

 

Podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie.

Zgodnie z art. 1821d § 3 KP, pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy.

 

W opisanym przypadku nauczyciel nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w 2016 roku, w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim. Przysługuje mu zatem urlop uzupełniający w wymiarze 6 tygodni (zakładając, że w czasie ferii zimowych korzystał z urlopu wypoczynkowego).

W razie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego, może więc, do końca czerwca wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT