Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 9d ust. 1 i 4 oraz art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, nauczyciel kontraktowy może rozpocząć...

PORADA PRAWNA

31 sierpnia 2020 Awans zawodowy

Nauczyciel kontraktowy - bibliotekarz - będący emerytem w roku ubiegłym pracował w szkole na pełny etat. W tym roku szkolnym w wymiarze 20/30.Czy może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego? Od poprzedniego stażu (na kontraktowego) upłynęło kilka lat. Czy emerytowany nauczyciel może otworzyć staż? Czy mam brać pod uwagę dwuletni okres między stażami czy okres pracy w danej placówce? Jesteśmy szkołą feryjną, ponadpodstawową.

Na podstawie art. 9d ust. 1 i 4 oraz art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat, jeżeli nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć złoży wniosek do dyrektora i jest zatrudniony na co najmniej ½ etatu. Żaden obowiązujący przepis nie pozbawia emeryta zatrudnionego na stanowisku nauczyciela prawa do awansu zawodowego. Ponadto nauczyciel posiada wymagany staż pracy jako nauczyciel kontraktowy i jest zatrudniony w odpowiednim wymiarze zajęć. Pojęcie „szkoły” obejmuje rożne jednostki oświatowe i nie dotyczy tylko tej placówki, w której nauczyciel uzyskał stopień awansu nauczyciela kontraktowego (art. 3 pkt 1 KN). Nauczyciel może więc złożyć do 14 września 2020 r. wniosek o rozpoczęcie stażu. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT