Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na...

PORADA PRAWNA

29 grudnia 2021 Inne

Nauczyciel jest zatrudniony w szkole (placówka feryjna) od 01.09.2009 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Wymiar etatu podczas zatrudnienia zmieniał się i wynosił m.in. 9/18, 14/18, 10/20, 18/18. Nie był jednak nigdy niższy niż połowa etatu. Od 01.10.2021 r. do 31.08.2022r. ww. nauczyciel ma zwiększony etat, który wynosi 19/19 godz. Nauczyciel przebywał: • od 03.01 do 24.07.2018 r. na zwolnieniu chorobowym; • od 25.07.2018 r. do 23.07.2019 r. na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim. Łącznie nauczyciel przebywał: • na zwolnieniu lekarskim: 203 dni, • na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim: 363 dni. W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania: 1. Czy ww. nauczyciel, który jest zatrudniony w szkole podstawowej (placówka feryjna) od 01.09.2009 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy i ma od 1.10.2020 r. do 31.08.2022 r. zwiększony etat, tj. 19/19 godz., może ubiegać się w grudniu 2021 r. o urlop zdrowotny? 2. Czy nauczyciel w trakcie zwolnienia lekarskiego może ubiegać się o urlop zdrowotny?

Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole, w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, może skorzystać z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. W czasie tego urlopu nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatku wiejskiego.

Odpowiadając na pierwsze pytanie, stwierdzić należy, że w przedstawionej sytuacji (zatrudnienie na umowę na czas nieokreślony dłuższe niż 7 lat, minimalnie na pół etatu) nauczyciel może skorzystać z prawa do urlopu zdrowotnego.

Odpowiadając na drugie pytanie, stwierdzić należy, że warunkiem udzielenia urlopu zdrowotnego jest przepracowanie 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż ½ etatu oraz zatrudnienie na pełen etat w chwili udzielenia urlopu. Nie ma więc przeszkód prawnych w udzieleniu urlopu zdrowotnego nauczycielowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim.  

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT