Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z § 12 Rozporządzenia MEN z 19.12.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów (...), nauczyciel może otrzymać urlop bezpłatny dla celów...

PORADA PRAWNA

22 sierpnia 2016 Kadry

Nauczyciel dyplomowany zatrudniony przez mianowanie przebywał na urlopie bezpłatnym od 7.09.2015- 31.08.2016. Złożył podanie do dyrektora szkoły o kolejny urlop bezpłatny od 1.09. 2016 do 31.08.2017 i zadeklarował, że 1. 09.2017 wraca do pracy. Taki termin nie zaburza pracy szkoły. Czy można mu udzielić tego urlopu?

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia MEN z 19.12.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów (...), nauczyciel może otrzymać urlop bezpłatny dla celów naukowych, oświatowych, artystycznych albo z innych ważnych przyczyn. Urlop ten dzielany jest przez dyrektora na umotywowany wniosek nauczyciela na czas określony, pod warunkiem że nie spowoduje to zakłócenia toku pracy szkoły.

Decyzja o udzieleniu urlopu należy zatem do kompetencji dyrektora szkoły jako pracodawcy (przepisy nie zabraniają udzielenia kolejnego urlopu bezpłatnego bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT