Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zarówno na podstawie art. 225 jak i 226 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z...

PORADA PRAWNA

25 kwietnia 2019 Kadry

Nauczyciel dyplomowany, zatrudniony przez mianowanie, od 01.09.2008 r. przebywa na urlopie bezpłatnym. Z przyczyn organizacyjnych (likwidacja gimnazjum) 31.08.2019 r. zostanie rozwiązana z nauczycielem umowa o pracę. Nauczycielowi przysługuje sześciomiesięczna odprawa. Czy podstawą naliczania odprawy będzie wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego obowiązujące w dniu 31.08.2019 r., czy wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego obowiązujące w dniu 31.08.2008 r.? Czy naliczając nauczycielowi odprawę, należy uwzględnić inne dodatki, np. dodatek wiejski?

Zarówno na podstawie art. 225 jak i 226 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym zostanie rozwiązany stosunek pracy z powodu wygaszenia gimnazjum przysługuje odprawa w wysokości 6 miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nie wlicza się więc do niej żadnych dodatków. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela ustala się na podstawie obecnie obowiązującej stawki, ponieważ ustawa nie zawiera żadnych przepisów nakazujących obliczać ją inaczej, np. stosować ostatnio otrzymywane wynagrodzenie.   

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT