Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Wymiar urlopu oblicza się odrębnie dla każdego roku kalendarzowego, zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z...

PORADA PRAWNA

16 stycznia 2023 Kadry

Nauczyciel do 31 sierpnia 2022 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, od 1 września – na podstawie umowy na czas nieokreślony. Będzie pracował tylko do 28 lutego 2023 r. W roku 2022 wykorzystał urlop w ferie i w wakacje. Jak policzyć przysługujący mu wymiar urlopu? Czy liczymy od września do lutego (6 miesięcy x 5,6 dnia = 33,6 dni, w zaokrągleniu 34 dni) czy w związku z tym, że wykorzystał urlop w wakacje w roku 2022 liczymy tylko styczeń i luty (2 miesiące x 5,6 dni = 11,2 dni, w zaokrągleniu 12 dni)?

Wymiar urlopu oblicza się odrębnie dla każdego roku kalendarzowego, zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.). W 2022 r. nauczyciel w całości wykorzystał przysługujący urlop wypoczynkowy w okresie ferii zimowych i letnich (art. 64 ust. 1 KN). Za 2023 r. urlop wypoczynkowy będzie przysługiwał w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia (art. 66 ust. 2 KN oraz art. 1551 § 1, art. 1552a § 2 i art. 1553 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).

Na korzyść nauczycieli, w wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce przyjęto, że w przypadku zakończenia zatrudnienia przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, należy stosować przelicznik 5,6 dni za jeden miesiąc pracy. W związku z tym nauczyciel nabędzie w 2023 r. prawo do urlopu w wymiarze: 2 miesiące x 5,6 dni = 11,2 dni, zaokrąglone w górę do 12 dni.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT