Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r., nauczyciel...

PORADA PRAWNA

19 września 2022 Awans zawodowy

Nauczyciel był zatrudniony na czas określony od 1 września 2019 r. do 9 sierpnia 2021r. Następnie od daty zakończenia umowy do dnia 31 sierpnia 2021r. miał statut osoby bezrobotnej. Kolejna umowa zawarta była zawarta w dniu 1 września 2021 r. Jak powinien przebiegać jego awans zawodowy w związku z przerwą w zatrudnieniu? Dodam, iż uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 05 sierpnia 2020 roku.

Zgodnie z art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r., nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730) nauczyciel wymieniony w pytaniu jest objęty dotychczas obowiązującymi przepisami w sprawie awansu zawodowego.
Uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 5 sierpnia 2020 r., i jako nauczyciel kontraktowy przepracował okres od 6 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. oraz od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Z powyższego wynika, że wymieniony nauczyciel mógł rozpocząć staż „po staremu” na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 1 września 2022 r. (lub rozpocznie 1 września 2023 r.) ponieważ przepracował w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, do wniosku dołącza plan rozwoju zawodowego, a dyrektor wyznacza opiekuna stażu.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730) wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego – 2 lata 9 miesięcy, skraca się o rok – czyli będzie wynosił 1 rok i 9 miesięcy.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT