Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel mógłby ewentualnie przejść na świadczenie kompensacyjne, jeśli przynajmniej 20 lat przepracował na pół etatu „przy tablicy” (art. 4 ustawy z dnia 22 maja...

PORADA PRAWNA

Nauczyciel 1.09.17 będzie miał przepracowane 35 lat; ma 58 lat. Skierował wniosek do ZUSu z pytaniem czy może przejść na emeryturę. Oczekuje na odpowiedź. W tym czasie dyrektor przygotowuje arkusz i wykluczył już tego nauczyciela, nie zawarł go w arkuszu, tylko inną osobę na jego stanowisko. Co się stanie w przypadku, gdy nauczyciel starający się o emeryturę otrzyma z ZUSu odmowę i będzie chciał wrócić na swoje stanowisko pracy, a dyrektor zaplanował już w arkuszu, który wkrótce zaakceptuje organ prowadzący, inną osobę?

Nauczyciel mógłby ewentualnie przejść na świadczenie kompensacyjne, jeśli przynajmniej 20 lat przepracował na pół etatu „przy tablicy” (art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800 z późn. zm.). W przypadku, gdy stosunek pracy nauczyciela nie zostanie rozwiązany najpóźniej z końcem bieżącego roku szkolnego, dyrektor ma obowiązek jego zatrudniania i przydzielenia godzin w ramach dotychczasowego pensum zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, co będzie wymagało sporządzenia aneksu do arkusza organizacyjnego i zatwierdzenia przez organ prowadzący w trybie art. 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT