Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Założeniem podstawy programowej opartej na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla...

PORADA PRAWNA

04 września 2020 Prawo oświatowe

Mam uczniów w szkole , którzy mieli język niemiecki w szkole podstawowej. Zorganizowałam dla nich grupę kontynuującą język niemiecki jako drugi w szkole. Diagnoza wstępna wykazała brak elementarnej wiedzy i umiejętności. Nie ma możliwości prowadzenia zajęć na wyższym niż początkowym poziomie. Czy w takiej sytuacji można prowadzić zajęcia z języka niemieckiego jako drugiego od podstaw pomimo tego ,że uczniowie mieli język niemiecki w szkole podstawowej. Jeżeli nie, to proszę o informację co należy zrobić.

Założeniem podstawy programowej opartej na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2018 r. poz. 467) jest zapewnienie przez szkołę zajęć z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczył się
w szkole podstawowe. Dotyczy to zarówno języka obcego nauczanego jako pierwszy jak i drugi. Obowiązkiem szkoły, a ściślej dyrektora, jest zapewnienie kształcenia uczniów w grupach o zbliżonym poziomie biegłości. Realizacja tego obowiązku może wiązać się np. z podziałem klasy na grupy bądź stworzeniem grup językowych międzyoddziałowych. Z uwagi na powyższe, najistotniejsze jest przeprowadzenie przez szkołę diagnozy i właściwe przyporządkowanie ucznia do grupy językowej , w której będzie miał nie tylko możliwość kontynuacji nauki, ale również realizacji swojego prawa do nauki na odpowiadającym jego umiejętnościom poziomie.
Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204) na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas (semestrów) na danym etapie edukacyjnym tygodniowy (semestralny) wymiar godzin odpowiednio:
1) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą;
2) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego;
3) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
4) dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone”.
Wynika z tego, że to dyrektor, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę, decyduje o podziale na grupy i stopniu zaawansowania poszczególnych grup. Co ważne, podziału na grupy pod względem zaawansowania znajomości języka można też dokonać na początku roku szkolnego lub w jego trakcie jeżeli zajdzie taka konieczność.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT