Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Treść pytania niestety wprowadza w błąd co do problematycznego zagadnienia oraz dopiero teraz podano informację o rodzaju zajęć. Osoba uczestnicząca w zajęciach...

PORADA PRAWNA

06 lipca 2021 Prawo oświatowe

Kontynuując poprzednie moje pytanie – jest to uczeń, który miał zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, gdyż posiadał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim i miał obowiązek do nauki do 24 lat. Czy takiemu uczniowi przysługuje jakiś dokument, który potwierdzi ukończenie szkoły podstawowej? Jaka jest podstawa prawna?

Treść pytania niestety wprowadza w błąd co do problematycznego zagadnienia oraz dopiero teraz podano informację o rodzaju zajęć. Osoba uczestnicząca w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, zorganizowanych w szkole podstawowej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz.U. z 2013 r., poz. 529), nie jest przyjmowana do szkoły podstawowej, a więc nie może być jej uczniem, ani tym bardziej nie może ukończyć szkoły podstawowej. M.in. w § 8–12 ww. rozporządzenia prawodawca wyraźnie posługuje się określeniem „uczestnika” zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a nie pojęciem „ucznia”. Status ucznia posiada osoba z niepełnosprawnością intelektualną, która jest przyjmowana do szkoły (np. podstawowej) i jest obejmowana kształceniem specjalnym na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach kształcenia specjalnego nie są prowadzone zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, które są realizowane na podstawie orzeczenia innego rodzaju, bez przypisania uczestników zajęć do klas szkolnych i w oderwaniu od podstawy programowej realizowanej w szkole.

W związku z dodatkowym pytaniem: „czy takiemu uczniowi przysługuje jakiś dokument, który potwierdzi ukończenie szkoły podstawowej”, odpowiedź jest negatywna, ponieważ skoro uczestnik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie jest uczniem szkoły, nie kończy szkoły (np. podstawowej), nie uzyskuje „wykształcenia podstawowego”, to okoliczność nieistniejąca w świetle prawa nie może zostać potwierdzona przez szkołę dokumentem i w konsekwencji nie jest możliwe podanie podstawy prawnej jego wystawienia. Dodatkowo ww. rozporządzenie, ani też rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 ze zm.), nie przewiduje obowiązku wydania przez szkołę dokumentu potwierdzającego zakończenie realizowania w niej zajęć rewalidacyjno-wychowawczych przez ich uczestnika.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT