Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Organ prowadzący, w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, powołuje komisję konkursową w skład której wchodzą m.in.: po jednym przedstawicielu...

PORADA PRAWNA

13 marca 2018 Inne

Jeżeli na terenie gminy przy szkołach działają tylko Związki Zawodowe ZNP, czy prawnie do komisji konkursowej na dyrektora szkoły został powołany członek ze związku Solidarności z powiatu? Jak pamiętam nigdy w pracach komisji konkursowej na dyrektora szkoły w tej gminie nigdy nie było członka z Solidarności.

Organ prowadzący, w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, powołuje komisję konkursową w skład której wchodzą m.in.: po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy (art. 63 ust.14 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe, uprzednio – art. 36a ust.6 pkt 3 ustawy o systemie oświaty).

Zapewne w pytaniu mamy do czynienia z sytuacją, w której na szczeblu powiatu działa zakładowa (lub międzyzakładowa) organizacja związkowa NZSS „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, a w jej skład wchodzi przynajmniej jeden członek tej organizacji związkowej zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, że organ prowadzący w sposób nieuzasadniony powołuje do składu komisji konkursowej reprezentanta związku zawodowego, którego przedstawiciel nie pracuje w tej szkole lub placówce, ryzykując unieważnienie konkursu w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego właściwego wojewody. Przynależność członka do określonej organizacji związkowej jest chroniona ustawowo na mocy ustawy o ochronie danych osobowych, a informacja o przynależności pracownika do danego związku zawodowego należy do tzw. wrażliwych danych osobowych.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późn.zm.).
2. Ustawa z dnia o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r. poz.922 z późn. zm.).
 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT