Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910, czynności z zakresu prawa pracy...

PORADA PRAWNA

27 kwietnia 2021 Inne

Dyrektor pełni funkcję do 31.08., od 1.09. brak godzin w arkuszu, przejdzie na emeryturę. Kto podpisuje wypowiedzenie z art. 20 KN, obecnemu dyrektorowi? Wicedyrektor, który ma już powierzenie od 01.09.? Czy organ prowadzący?

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910, czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora wykonuje organ prowadzący, za który działa odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa. Ponieważ w dniu rozpoczęcia okresu wypowiedzenia i w ostatnim dniu zatrudnienia (31 sierpnia) nauczyciel nadal będzie pełnił funkcje dyrektora to wypowiedzenie z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm. doręcza jemu organ prowadzący. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT