Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Do dziennika lekcyjnego i innej dokumentacji szkolnej należy wpisać zawsze stan faktyczny, w tym przypadku: „Lekcja się nie odbyła z powodu…” nauczyciele składają...

PORADA PRAWNA

21 listopada 2013 Prawo oświatowe

Jestem dyrektorem małej prywatnej szkoły (LO). W klasie pierwszej jest tylko dwoje uczniów. Niestety oboje chorują i bardzo często są nieobecni w szkole. W przypadku kiedy nie ma obu uczniów, co należy wpisać do dziennika lekcyjnego: temat lekcji czy informacje, że lekcja się nie odbyła z powodu nieobecności uczniów? W jaki sposób rozpisywać tematy, aby była zrealizowana odpowiednia liczba godzin? Nadmieniam, że nauczyciele są w szkole w gotowości do pracy.

Do dziennika lekcyjnego i innej dokumentacji szkolnej należy wpisać zawsze stan faktyczny, w tym przypadku: „Lekcja się nie odbyła z powodu…” nauczyciele składają podpisy w miejscach do tego przeznaczonych, co potwierdza ich gotowość do pracy.

Rozwiązaniem w tej sytuacji jest zredagowanie dydaktycznego planu lekcji z wyliczeniem ilości godzin w korelacji z programami nauczania poszczególnych przedmiotów. Do zadań dyrektora należy monitorowanie realizacji godzin, podstawy programowej, programów zgodnie z rozporządzeniem o ramowych planach oraz podstawie programowej.

W przypadku, gdy dyrektor kontrolując w odpowiednim czasie, potrafi przewidzieć ilość brakujących godzin do ich pełnej realizacji, powinien zaplanować dodatkowe zajęcia (m. in. wycieczki dydaktyczne, konkursy, wycieczki turystyczno-krajoznawcze). Bowiem realizacja podstawy programowej odbywa się nie tylko w klasie przez 45 min., ale także w innych formach różnorodnych zajęć, o czym pisaliśmy wielokrotnie.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT