Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Jeżeli uczeń uczęszcza do szkoły niesamorządowej, z części dotacji przeznaczonej na kształcenie specjalne nie można zakupić kserokopiarki, ponieważ zakup takiego...

PORADA PRAWNA

30 stycznia 2019 Prawo oświatowe

Czy dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (uczeń słabowidzący) można z subwencji dla niego przeznaczonej zakupić ksero by drukować materiały z większą czcionką? Czy w ramach zajęć rewalidacyjnych może mieć zajęcia wyrównawcze z nauczycielami ze szkoły? Czy stawkę za godzinę dla tych nauczycieli dyrektor może dowolnie ustalić (są zatrudnieni z kodeksu pracy nie z karty nauczyciela)?

Jeżeli uczeń uczęszcza do szkoły niesamorządowej, z części dotacji przeznaczonej na kształcenie specjalne nie można zakupić kserokopiarki, ponieważ zakup takiego sprzętu nie jest uzależniony od stanu zdrowia ucznia ; obiektywnie mogą z niej korzystać też zdrowi uczniowie, a wiec zakup takiego sprzętu nie realizuje zaleceń o potrzebie kształcenia specjalnego - art. 35 ust. 4 i ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2203. Sprzęt można natomiast zakupić z części dotacji naliczonej jak na zdrowe dziecko - art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. e UoFZO. Jeżeli z zaleceń o potrzebie kształcenia specjalnego wynika potrzeba zorganizowania w ramach zajęć rewalidacyjnych jakiejś formy zajęć wyrównawczych (ale nie dydaktyczno - wyrównawczych, organizowanych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej), za te godziny zajęć oraz za inne zadania wykonywane przez poszczególnych nauczycieli np. w związku z prowadzeniem zajęć przedmiotowych łączne wynagrodzenie jednego nauczyciela nie może przekroczyć miesięcznie w publicznej szkole 250 % (w niepublicznej szkole 150%) średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego - art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a UoFZO. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT