Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d i pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w...

PORADA PRAWNA

06 grudnia 2021 Inne

Jeden z rodziców zarzucił szkole, że nakaz chodzenia w maseczkach na szkolnych korytarzach podczas przerw (wspólna przestrzeń) narusza wolność dzieci. Straszył nauczyciela, że jeśli dziecko będzie miało wpisaną uwagę za nienoszenie maseczki, przyjdzie z prawnikiem. Bardzo proszę o podstawę prawną. Czy możemy w szkole wymagać zakładania maseczek od dzieci, nauczycieli i wchodzących do szkoły rodziców? Obecnie rozdajemy maseczki, ale są uczniowie, którzy notorycznie lekceważą prośby.

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d i pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) nakazuje się zakrywanie maseczką ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty (co dotyczy rodziców i innych osób trzecich) oraz przez uczniów oraz osoby zatrudnione w szkole lub placówce oświatowej – poza czasem zajęć edukacyjnych na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej (co dotyczy uczniów oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych). Niestosowanie się do tych nakazów przez pełnoletnią osobę, w tym zabranianie przez rodzica noszenia maseczki przez dziecko, stanowi wykroczenie, za które policja może nałożyć mandat na podstawie art. 116 § 1a i § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 ze zm.). Jeśli niepełnoletni uczeń nie nosi maseczki poza czasem zajęć, może odpowiadać przed sądem rodzinnym za demoralizację według przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r., poz. 969). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT