Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nie ma możliwości wyznaczenia zastępcy wicedyrektora na czas jego nieobecności w pracy, z powodu braku podstawy prawnej do podjęcia takiego działania. W sytuacji, gdy...

PORADA PRAWNA

13 marca 2023 Kadry

Jeden z moich wicedyrektorów przebywa już od 2 miesięcy na zwolnieniu lekarskim. Teraz przedłożył kolejne zwolnienie do 12 kwietnia. Może się okazać, że nie wróci do końca roku szkolnego z powodów zdrowotnych. Czy istnieje możliwość prawna powierzenia innemu nauczycielowi obowiązków wicedyrektora albo powołania innego wicedyrektora na czas nieobecności tego chorego?

Nie ma możliwości wyznaczenia zastępcy wicedyrektora na czas jego nieobecności w pracy, z powodu braku podstawy prawnej do podjęcia takiego działania.

W sytuacji, gdy długotrwała nieobecność wicedyrektora w pracy dezorganizuje pracę szkoły, dyrektor może pozbawić nauczyciela funkcji w szczególnie uzasadnionym przypadku bez zachowania okresu wypowiedzenia w trakcie roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej, na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 66 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.). Po uzyskaniu wszystkich ww. opinii, dyrektor powinien doręczyć wicedyrektorowi pismo w sprawie odwołania.

Następnie, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej, zgodnie z art. 64 ust. 1 uPo, dyrektor będzie mógł wyznaczyć nowego wicedyrektora.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT